Kontakt

E-post 
post@slmgbg.nu

Facebook
Vår sida på facebook hittar du på facebook.com/slmgbg. Vi har även en stängd grupp på facebook, där måste du bli tillagd av någon som finns i gruppen. Kontakta oss eller om du känner någon som är med i gruppen och be dem lägga till dig.

QX/qruiser.com
SLM Göteborg (Medlemsskap i qruiser.com krävs för att kunna se denna sidan. Medlemsskapet är gratis.)

Post
SLM Göteborg
Box 5220
402 24 GÖTEBORG

Postgiro
Pg 834 62 06-9

Gatuadress
SLM Göteborg håller till på Sub Clubs lokaler på Ångpannegatan 4 strax bortanför Backaplan. Närmsta hållplatsen är Hjalmar Branting (alternativt Backaplan), dit du kommer med spårvagn 5, 6, 10 och 13.