Evenemang

 • Extrainsatt medlemsmöte

  30
  Oct 2019
  Wednesday
  - 19:00 -

  Idag har vi ingen giltig styrelse eftersom de obligatoriska årsmötena har uteblivit de senaste två åren, 2018 samt 2019. Enligt föreningens stadgar kan en ny styrelse endast tillsättas på ett årsmöte (som skall anordnas i början av varje år), och därför behöver en tillfällig styrelse tillsättas för att ta hand om klubbens angelägenheter fram tills dess. Övergångsstyrelsen har också till uppgift att utlysa och anordna det kommande årsmötet.

  Det finns nu en grupp om fem personer som vill skapa denna övergångsstyrelse/arbetsgrupp. Gruppen består av Anton Vialle (tidigare Ordförande), Lars Malmsten (tidigare Kassör), Vidar Karlsson samt ytterligare två medlemmar.

  På medlemsmötet vill vi även starta en festgrupp som planerar och genomför träffar/fester i samråd med styrelsen.

  Mötet kommer att hållas på HAKET PUB, Första Långgatan 32 i Göteborg, den 30 okt med start kl. 1900. Ta med ditt (tidigare) SLM/ECMC medlemskort för att komma med på röstlängden. Det är medlemmar som utgör föreningen och styrelsen är ett verktyg för att verkställa medlemmarnas intressen. Det är därför viktigt att medlemmarna engagerar sig och visar sitt intresse – allt arbete görs på volontärsbasis och många händer gör jobbet lättare!

  Motioner skickas via e-post till anton.vialle@visonhb.se
  Ange ”Motion SLMGBG” i ämnesraden


  Dagordning för nästkommande årsmöte

  Enligt stadgarna 91-10-01/rev: 98-02-07

  1. Årsmötets öppnande och stadgeenliga utlysande

  2. Godkännande av dagordningen

  3. Val av mötesordförande, sekreterare samt tvåjusterare tillika rösträknare

  4. Verksamhetsberättelser (om den kan tas fram)

  5. Revisionsberättelse

  6. Frågan om ansvarsfrihet från förra styrelsen

  7. Beslut om medlemsavgifter

  8. Motioner

  9. Propositioner

  10. Val av

  1. Styrelse enligt §3.1. med

  2. Revisor samt revisor suppleant

  3. Valberedning

  11. Övriga frågor

  1. Sammanställning av festgrupp enligt proposition. För att avlasta styrelsens uppdrag behöver vi en grupp av medlemmar som vill organisera och driva festerna.

  Val av festgrupp:

  1. Ledningsman eller ”Sexmästare”

  2. Fyra medlemmar till festgruppen.


Tillfälligt stängt

SLM arrangerar inte några träffar eller fester under tiden som vi söker efter en ny lokal. Tipsa oss gärna om potentiella lokaler!

Medlem av

Prenumerera på vårt nyhetsbrev